บริษัท เคบีเอ็ม พาร์ท แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
INDUSTRIAL PARTS CENTER & THE BEST SERVICE

telephone : +662 410-5614-6
fax : +662 410-5586-7
mail : info@kbm.co.th
slide name
slide name
slide name
slide name
slide name
slide name

บริษัท เคบีเอ็ม พาร์ท แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

      บริษัท เคบีเอ็ม พาร์ท แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ ปี 2546 ลักษณะธุรกิจเป็นเทรดดิ้ง ที่จัดหา และ จำหน่ายตลับลูกปืน อะไหล่เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมบริการรับซ่อม และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่สำคัญด้านอื่นๆ

           บริษัทฯ เรามุ่งเน้นคุณภาพ การให้บริการ และราคาของสินค้า  เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดี ให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดในการสั่งซื้อ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ ในด้านเวลา , ด้านการผลิต และอื่นๆ ต่อลูกค้า  

          บริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมทุกประเภท อาทิ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก , อุตสาหกรรมเหมืองแร่ , อุตสาหกรรมปิโตรเลียม , อุตสาหกรรมแป้ง และน้ำตาล , อุตสาหกรรมอาหาร และ ยา , อุตสาหกรรมรถยนต์ , อุตสาหกรรมปิโตรเคมี , อุตสาหกรรมยาง , อุตสาหกรรมสิ่งทอ , ด้านขนส่งระบบโลจิกติกส์ , ด้านเกษตรกรรม , เครื่องจักรกลหนัก และ อื่นๆ

Scroll to Top