บริษัท เคบีเอ็ม พาร์ท แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
INDUSTRIAL PARTS CENTER & THE BEST SERVICE

telephone : +662 410-5614-6
fax : +662 410-5586-7
mail : info@kbm.co.th
slide name
slide name
slide name
slide name
slide name
slide name

บริษัท เคบีเอ็ม พาร์ท แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

        เดิมชื่อ บริษัท เกรียงแบริ่ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจตั้งแต่
ปี พ.ศ.2546 จำหน่ายตลับลูกปืน อะไหล่เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้โนโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมบริการรับซ่อม และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่สำคัญด้านอื่นๆ

         บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านคุณภาพสินค้า และการบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดี และมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า และพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า พร้อมทั้งการบริการที่รวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ ในด้านเวลา , ด้านการผลิต และอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อลูกค้า และมุ่งเน้นพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 

        ด้านประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมทุกประเภท อาทิ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก , อุตสาหกรรมเหมืองแร่ , อุตสาหกรรมปิโตรเลียม , อุตสาหกรรมแป้ง และน้ำตาล , อุตสาหกรรมอาหาร และ ยา , อุตสาหกรรมรถยนต์ , อุตสาหกรรมปิโตรเคมี , อุตสาหกรรมยาง , อุตสาหกรรมสิ่งทอ , ด้านขนส่งระบบโลจิกติกส์ , ด้านเกษตรกรรม , เครื่องจักรกลหนัก และ อื่นๆ

Scroll to Top